پوشش بیمه در شرایط پاندمی و فورس ماژور[1]

 

به قلم: محسن قره خانی[2]

 

چکیده:

توصیه شهروندان به قرنطینه و همچنین بستن مرزها از جمله اقدامات شدیدی است که توسط مقامات دولتی در راستای متوقف کردن گسترش ویروس کرونا  (COVID-19) انجام شده است. در مواجهه با این اقدامات بهداشت عمومی، همه بخش های اقتصادی تحولات عمیقی را تجربه می کنند. در حالی که تعداد قابل توجهی از مشاغل مجبور شدند نقاط خدمات خود را کاهش دهند، برخی دیگر به جای افت شدید فروش، تصمیم به بستن مشاغل خود گرفتند. پس از آن، مجبور كردن تعطیلی كلیه فعالیتها و خدمات غیر ضروری یا غیر اولویت دار، برای تعداد زیادی از شركتها انجام شد. واضح است که این توقف کسب و کار که توسط دولت تحمیل شده است، برای اکثر مشاغل تحت تأثیر این اقدام موجب زیان قابل توجهی می شود.

این شرکت ها اکنون می پرسند که آیا پوشش بیمه ای برای محافظت از اثرات این توقف کسب و کار دارند؟ در حالی که ممکن است طیف گسترده ای از انواع پوشش های بیمه ای در بازار وجود داشته باشد، بسیاری از آنها مفاد خاصی در رابطه با توقف کسب و کار دارند. به این ترتیب، در این مقاله به ماهیت بیمه نامه توقف کسب و کار می پردازیم که شامل و تعهد بیمه گر برای جبران خسارت در صورت بروز فورس ماژور و پاندمی است.[1] Insurance Coverage During A Pandemic And Force Majeure, Litigation and Dispute Resolution Bulletin, March 27, 2020  ترجمه و گردآوری